top of page

אליפות ישראל בהחלקה אמנותית היכל הקרח ice peaks חולון

אליפות ישראל בהחלקה אמנותית על הקרח בהיכל הקרח ice peaks בפארק פרס. באליפות הקרובה השתתפו הסגל האולימפי של ישראל המחליקים האולימפיים: אלכסי ביצנקו ודניאל סמוחין כמו כן מיטב המחליקים בענפים -גברים, נשים, זוגות ספורט וזוגות ריקוד. ענף ההחלקה על הקרח מתפתח בארץ בשנים האחרונות ומונה כ 500 ספורטאים.המהדורה הצעירה
ערוץ 9

Comments


bottom of page