אלי כהן, אמן תוספות שיערתכנית הבוקר 'פותחים יום' בערוץ 13 https://www.youtube.com/watch?v=YWQ3t8gNX4k